Asiantuntijareferenssit

Toimeksiantaja: Tampereen Infratuotanto, korjaamopalvelut
Tehtävä: Kehittää Treen kaupungin teknisestä kalustosta huolehtivan korjaamon varaosatoimintoja.

Toimeksiantaja: Ventoniemi Oy
Tehtävä: Kehittää Ventoniemi Oy:n oman huoltokorjaamon toimintaa keskittymällä mm. korjaamoprosessien toimivuuteen ja työnohjaukseen

Toimeksiantaja: Pekolan Liikenne Oy
Tehtävä: kehittää Pekolan Liikenne Oy:n huolto-, korjaus- ja varaosatoimintoja

Toimeksiantaja: As Sebe, Eesti
Tehtävä: Asiantuntija, projektipäällikkö
Kaupallisen moottorikorjaamon suunnitteleminen, rakennuksiin liittyvien korjaus- ja muutostoimenpiteiden toteuttaminen, laitehankintojen toteuttaminen, työprosessien suunnitteleminen ja kouluttaminen koko organisaatiolle. Varaosatoimintojen kehittäminen. Palveluiden tuotteistaminen markkinoinnin ja myynnin kautta after-sales:n hallitsemiseen.

Tutustu kansainväliseen projektiin lukemalla aiheesta kirjoitetut lehtijutut:

Bussiammattilainen 2/2010
Suomen Autolehti 4/2010

Yrityksen nettisivut: www.sebe.eewww.busland.ee

Toimeksiantaja: Nobina Finland Oy
Tehtävä: Parantaa varaosalasien saatavuutta ja luoda edellytykset tietyn hintatason ylläpitämiseksi. Ratkaisuksi yrityksen varaosalasien saatavuuteen ja hintatasoon Nobina Finland Oy:lle perustettiin oma kaupintavarasto. Sen myötä varaosalasien saatavuus ja kustannustehokkuus on parantunut.

Toimeksiantaja: Useita linja-autoliikennöitsijöitä
Tehtävä: Tekninen kouluttaja ja varaosien toimittaja
Linja-auton sivu-. tuuli-, ovi- ja kilpilasien vaihdon kouluttaminen sekä tarvittavien varaosien, kemikaalien ja erikoistyökalujen toimittaminen.

Lue lisää yhteistyöstä: Pikavuoro 1/2010

Toimeksiantaja: HKL-Raitioliikenne
Tehtävä: Asiantuntija

HKL-Raitioliikenteen valmistuttamien C-nivelvaunujen huolto- ja korjausmateriaalin tuottamisen ja vanhempien A- ja B-vaunujen vastaavan materiaalin päivittämisen projektoinnin suunnittelu.

Toimeksiantaja: Länsilinjat Oy
Tehtävä: Asiantuntija

Kehittää suomalaisen keskisuuren linja-autoyrityksen, Länsilinjat Oy, huolto-, korjaus- ja varaosatoimintoja syventymällä yrityksen henkilöstöön ja prosesseihin, mikä johti uuden korjaamopäällikön palkkaamiseen ja hänen kouluttamiseensa tehtävään. Korjaamon lay-out:n ja huoltojärjestelmien muokkaamisen avulla saavutimme useamman henkilön vuosittaisen työpanoksen kohdentumisen oikeisiin ja säästöä tuottaviin asioihin.
Länsilinjojen projektin kehitystoimenpiteiden johdosta korjaamon ulkopuolella teetettyjen korjausten kustannukset laskivat 9,3 % heti ensimmäisen vuoden jälkeen.”

Lue projektista lisää siitä kirjoitetusta lehtijutusta:
Bussiammattilainen 1/2009

Yrityksen nettisivut: www.lansilinjat.fi

Toimeksiantaja: Valtasen Liikenne Oy
Tehtävä: Asiantuntija

Espanjasta Suomeen tuodun turistibussin vastaavuuksien selvittäminen ja todistusten hankkiminen kotimaista rekisteröintiä varten.

Yrityksen nettisivut: www.valtasenliikenne.com