Renkaat ja akustot ovat riski jos palaa – Sammutuslaitteisto rajaa vahingot

Renkaat ja akustot ovat riski jos palaa – Sammutuslaitteisto rajaa vahingot

Suomessa syttyy vuodessa noin 2000 ajoneuvopaloa. Nopeus on näissä tilanteissa valttia. Sammutuslaitteistot estävät isommat vahingot yhdessä kuljettajan oikeiden toimien kanssa.

Tulipalo linja-autossa on aina vaarallinen. Iso auto, isot tilavuudet kaasuja, polttoaineita ja muita palavia nesteitä yhdessä erilaisten palavien materiaalinen synnyttämien vaarallisten palokaasujen kanssa asettavat niin kuljettajan kuin matkustajatkin todelliseen vaaraan.

Renkaat, akustot, kaasuautojen ylipaineventtiilit jne. ovat pommeja jos ne pääsevät syttymään. Alkusammutuksen toki voi tehdä jos tilanne on vielä alussa, mutta muutoin kuljettajan tehtävä on hälyttää palokunta paikalle ja opastaa matkustajat ja muut sivulliset riittävän etäälle autosta – mieluiten vähintään 20 metrin päähän.

Tällaisessa tilanteessa auton oma automaattinen sammutusjärjestelmä on kullan arvoinen. Se reagoi heti kun palo on vielä alussa ja näin vältetään palon leviäminen ja suuret vahingot ja riskit.

CTIF-käyttövoimatarra, joka toivottavasti löytyy jokaisesta raskaan kaluston autosta kertoo pelastajille millä polttoaineella auto kulkee. Tämä tieto on tärkeää kun he päättävät miten palo sammutetaan.

BussiPro on luonut Fire Care –konseptin, jossa auto varustellaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Järjestelmää voidaan lisäksi täydentää esimerkiksi jarrujen lämpötilaa seuraavilla antureilla. Ne varoittavat etukäteen jos jarrujen lämpötila kohoaa vaaralliseksi. Truck Care -ohjelma myös huolehtii laitteiden ylläpidosta varmistaen, että ne pysyvät toimintakunnossa useita vuosia.