Dafo Forrex

palosammutusjärjestelmä

 

Moottori, hydrauliikka, polttoaine ja sähköasennukset muodostavat ajoneuvon suurimmat paloriskit. Palot etenevät usein hyvin nopeasti ja niitä on vaikea sammuttaa käsisammuttimella. Oikein suunniteltu ja toteutettu sammutusjärjestelmä on nopea ja tehokas suoja tuhon estämiseksi. Dafolla on yli 20 vuoden kokemus vaikeissa olosuhteissa vaadittavista ajoneuvosammutusjärjestelmistä

Dafo sammutusjärjestelmien toimintaympäristöt ovat usein erittäin vaativia, lämpötilaerot ja mekaaniset rasitukset aiheuttavat sammutusjärjestelmälle ja sen komponenteille erittäin korkeat laatuvaatimukset. Dafo Forrex sammutusjärjestelmä ja sen komponentit ovat testattuja ja hyväksyttyjä, täyttäen niille asetetut vaatimukset.

Komponentit ovat myös testattu ja hyväksytty ajoneuvoteollisuuden vaatimien normien ja standardien mukaisesti.

 

Pääkomponentteja ovat;

Keskusyksikkö

Keskusyksikössä CV-01 on erillinen käyttöpaneeli joka asennetaan kojelautaan ja/tai sijainniltaan selvästi havainnoitavaan paikkaan. Käyttöpaneeli liitetään keskusyksikköön joka on erillisessä IP65 suojausluokan omaavassa kytkentärasiassa. Keskusyksikköön liitetään myös sammutusjärjestelmän toiminnot.

CV-01

Keskusyksikön rakenne antaa joustavan sijoitus mahdollisuuden, jolla taataan sammutusjärjestelmän moitteeton ja pitkäaikainen toiminta kaikissa olosuhteissa.

Käyttöpaneeli on varustettu merkkivaloin sekä testi – ja laukaisupainikkein. Merkkivalot ilmaisevat toimintatilan ja valvontatehtävät. Käyttöpaneeli voidaan asentaa pinta – tai uppoasennuksena.

 

Sammuteainesäiliö

Sammuteainesäiliö

Dafo Forrex sammutusjärjestelmä käyttää sammutteena Forrex AB-30 kalvovaahtonestettä.

Forrex sammutesäiliö on kehitetty erityisesti ajoneuvokäyttöön. Sammuteainesäiliön ainutlaatuinen rakenne antaa suuria etuja käytössä. Sammute varastoidaan sammuteainesäiliössä paineettomassa tilassa, joka sammutuslaitteiston aktivoituessaan paineistuu.

Sammutusainesäiliö voidaan asentaa myös vaakasuoraan asentoon ja sen rakenne mahdollistaa optimaalisen sijoituksen myös ahtaissa tiloissa.

Sammuteainesäiliöden tilavuudet ovat 5;sta 25 litraan ja niitä voidaan yhdistää toiminnallisesti jopa 200 litran suuruiseksi sammutusjärjestelmä kokonaisuudeksi, jolla voidaan suojata tilavuudeltaan jopa 66m3 tila.

 

Putkisto ja suuttimet

Putkisto ja suuttimet

Laajavalikoimamme erityyppisiä suuttimia takaa aina optimaalisen suutintyypin kulloiseenkin kohteeseen. Suojattavassa tilassa oikeanlaisella suuttimen virtaus sekä suihkukuvion valinnalla, taataan sammuteaineen levinneisyys koko tarkoituksen mukaiselle alueelle.

Dafo Forrex sammutusjärjestelmissä käytetään ainoastaan ruostumatonta teräsputkea.

Tulipalot ajoneuvoissa ovat usein erittäin voimakkaita ja vaikeasti sammutettavia käsisammuttimella. Oikean tyyppisellä sekä määräystenmukaisesti mitoitetulla sammutusjärjestelmällä saavutetaan nopea ja tehokas sammuttaminen ja estetään mahdollisten lisävahinkojen syntyminen.

Sammutusjärjestelmä on testattu ja hyväksytty FK-127 ja FK -128 mukaisesti.

Toimintalämpötila +90 – -30C , lisävarusteella voidaan saavuttaa jopa -57C toimintalämpötilan.

palosammutus@bussipro.fi

P. 075 7550 334